Bu gün Sivil Savunma Teşkilatına vücut veren 7126 sayılı yasanın yürürlüğe girişinin 58.yılını kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.
20.yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte, silahlanma yarışı, büyük yıkım ve ölümlere yol açan savaşlara sebep olmuş ve bunun sonucunda da cephe gerisindeki silahsız halkın cephedeki asker kadar tehlikeye maruz kaldığı görülmüş ve özellikle 2.Dünya ve Kore savaşlarında ölen milyonlarca insanın çoğunun sivillerden olması ve bu savaşların cepheden çok cephe gerilerini tehdit etmiş olması bundan sonrada bunun böyle süreceği var sayılmış ve sivil savunma bu sonuçtan doğmuştur.
Savaşların yanında deprem, sel, heyelan ve yangın gibi doğal afetlerde insanların hayatını etkileyen temel faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928' dir. Bu yılda 'Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası' adı altında bir Talimatname çıkarılmıştır. Bu tarihten itibaren çeşitli düzenlemelerle yönetilen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı Pasif Koruma Kanunu ile yürütülmeye çalışılmıştır. Daha sonra 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu çıkarılarak 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.11.1988 tarih ve 3008 sayılı Kararı ile Sivil Savunma hizmetlerini düzenleyen 7126 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat 'Sivil Savunma Günü' olarak kabul edilmiş bulunmaktadır.
2017 Yılında ülkemizin doğal afetlerden etkilenmemesi ümidiyle huzur ve mutluluklar dilerim.
 
 
Salih KALKAN
Yedisu Kaymakamı
FOTOĞRAF GALERİSİ