SUNUŞ

 

        20 Mayıs 1990 tarih ve 3644 Sayılı Yasa ile kurulup, 09.09.1991 tarihinde faaliyete geçen Yedisu İlçemizin tarihi, kültürü, ekonomik, sosyal değerlerini etraflıca tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, idareci olarak bizlere çok büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Yedisu; Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümünde yer alıp, Bingöl İli' nin Kuzeyinde bulunmaktadır. Yedisu Vadisinde Peri Suyu Irmağı akmakta ve ovanın etrafındaki dağların üzeri geniş yaylalar bulunmaktadır. Yedisu' nun güneyinde bulunan Şeytan Dağlarında ve Peri Suyu Vadisinde yaşayan geyik ve yabani keçiler, tabiatın buradaki ormanlık ve yaylalık bölümüne ayrı bir güzellik vermektedir. Yedisu Merkezinde ve Yeşilgöl Köyü Ekşipınar Mezrasında şifalı maden suları bulunmaktadır. Arazinin dağlık ve ormanlık olması dağ keçisi, keklik, tilki, tavşan ve kurt gibi av hayvanlarının çok olması bölgeye cazibe kazandırmaktadır.

        Göreve başladığım 28.07.2015 tarihten bu yana insanlarımızla kaynaşma, dertleşme imkânı bulacağız. Yörenin sorunlarını bizzat yaşayarak tespit etme imkânına sahip olacağım. Tabiat şartları, sunulan imkânları ve insanların kabiliyetleri yönü ile tahminimden daha iyi bir bölge gördüğümü itiraf etmek isterim. Bölgemizin sorunlarını da göz önünde bulundurularak, eğitimden-ulaşıma ve ekonomiye kadar bir dizi sorunlar hakkında geleceğe yönelik kararlar alıp bir an önce uygulamaya geçirilmesinde fayda mülahaza etmekteyim. İlçemizin en önemli sorunu şu anda maalesef ulaşım sorunudur. Şahsım ve tecrübeli insanlarımızın tespiti odur ki; ilk önce Yedisu ulaşımındaki problemin giderilmesi gerekmektedir. İlçemizin İl-İlçe ve Köylere uzanan ulaşım ağının düzenli hale gelmesi birçok hizmetin sunulmasına alt yapı hazırlayacaktır. Benim Yedisu halkından en büyük dileğim, çalışmayı sevmeleri ve kendi ilçelerine yatırım yapmalarıdır. Yatırım konularında İl Valiliğimizin katkıları ve çalışmaları çok yararlıdır. Bizler uygulayıcılar olarak aktarılan kaynaklarla en güzel hizmetlerin sunulması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Yedisu' nun çok değerli halkı ve çok kıymetli idarecileri el ele, gönül gönüle çok iyi şeyler yapacakları kanaatindeyim. Buradaki sıcak hava, güzel ilişkiler devam ettiği müddetçe aşılamayacak hiçbir engel yoktur.

        Bir zamanlar olayların çok şiddetlendiği, huzurun kalmadığı ve yoğun göç olduğu ilçemizde, insanlar her yönü ile huzura ermişlerdir. İlçede sağlanılan birlik ve beraberliğik neticesinde vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamına kavuştuğu memnuniyetle müşahade edilmiştir. Vatandaşın devlete olan güveninin hissedildiği, köylere geri dönüşün kısmen de olsa gerçekleştiği, göçün ise tamamen durduğu, İlçede Devlet-Vatandaş' işbirliğinin hâkim olduğu hissedilmektedir. Artık herkes daha güzel ve daha iyi şeyler yapmak üzere kollarını sıvamış bir çalışma dönemi başlatmış bulunmaktadır. Uyumlu bir ortamda yapılacak çok şeyler vardır… Yedisu' da.

        Hizmet yapılırken millet için yapılır, kimin yaptığı çokta önemli değildir. Hepimiz bu gemideyiz ve en güzel şekilde bu gemiyi sevk ve idare ile sorumluyuz. Kimsenin kimseyi övmesi ya da yermesi ile meşgul olmasına gerek yoktur. Önemli olan hizmette yarış içinde olmaktır. Zaten gayret içinde olan bir kişi etrafını tenkide vakit bulamaz. Bir hizmet yapmak kadar onu en iyi şekilde muhafaza etmek te çok önemlidir. İnsanlarımızı mutlu etmek hepimizin görevidir. Bu görevi başarabilmek bize zevk verecektir.

        Yedisu halkına, mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

 

 

 

 

Salih KALKAN

Yedisu Kaymakamı

 

FOTOĞRAF GALERİSİ