Tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu hakikati üzerine kurulan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 68 yıl önce bugün, 10 Aralık 1948 tarihinde, ilan edilmiştir. Ülkemiz tarafından ilanının hemen ardından 6 Nisan 1949'da onaylanan Beyanname'nin BM Genel Kurulunca kabul edildiği 10 Aralık tarihi, insan hakları bilincinin tüm dünyada yerleşmesi ve gelişmesi açısından Beyanname'nin taşıdığı anlam ve önemin dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

        İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına almıştır.

        İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Kurullar, öncelikle idarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak ve olası insan hakları ihlallerinin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

        Ülkemizde İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin yakalanmasının temel koşulu olduğu bir gerçektir. Bu vesile ile;

        İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarım.

FOTOĞRAF GALERİSİ